ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

30 September, 2012

ಕರೆಯುತಿಹೆಯಲ್ಲಾ ಛೀ... ಕಳ್ಳಿಯೆಂದೆನ್ನ!

ನಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಳು,

ನನ್ನೀ 
ಮೈತುಂಬೆಲ್ಲಾ 
ಹರಿದಾಡುವ
ಕಂಪನದ ಅಲೆಯು
ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನ 
ಪ್ರಭಾವವೆಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ
ಕರೆಯುತಿಹೆಯಲ್ಲಾ
ಮಳ್ಳಿಯೆಂದೆನ್ನ!

ಜತನವಾಗಿ
ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ನನ್ನೀ ಹೃದಯಕೇ
ಹಾಕಿ ಲಗ್ಗೆ,
ನಿನ್ನ ಮನದೊಳೆನ್ನ
ಬಂಧಿಸಿ,  ಈಗ ಏನೂ 
ಅರಿಯದವನಂತೆ
ಕರೆಯುತಿಹೆಯಲ್ಲಾ
ಛೀ... ಕಳ್ಳಿಯೆಂದೆನ್ನ!

ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವನನಲ್ಲ... ಆತನನ್ನುವನು,


ಆತನ ನೆನಪನ್ನು 
ತನ್ನೊಳಗಿನ 
ಕಂಪನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವಳನ್ನು 
ಮಳ್ಳಿಯೆನ್ನದೇ ಇರಲಾದೀತೇ?
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟವನ 
ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡಲು 
ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟವಳ 
ಕಳ್ಳಿ ಎನ್ನದಿರಲಾದೀತೇ?


ನಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಾಟ... ನೀನ್ಹೇಗೆ ಕರೆದರೂ 
 ನಾ ಓಗೊಡುವೆನೋ
ನಿನ್ನ ಕರೆಗಾಗಿಯೇ
ಸದಾ ಕಾದಿರುವೆನೋ
ಕಳ್ಳಿಯೂ, ಮಳ್ಳಿಯೂ
ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವಳೋ
 ಶೈಲಜೆಯು ಕೇವಲ
ತನ್ನೀಶನಿಗಾಗಿ.
------------------------

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...